Gezinspiratieplein

Gezinshuis.com, LSG-Rentray en de Rudolphstichting willen de kennis en kunde versterken van professionele ouders die uithuisgeplaatste kinderen in hun gezin opvangen. Het Gezinspiratieplein organiseert en stimuleert opleidingsmogelijkheden, onderzoeken en kennisuitwisseling voor pleeggezinnen, gezinshuizen en jeugdzorgboerderijen in heel Nederland.
www.gezinspiratieplein.nl


Tags: ,