Geen kind overboord!

Leo Admiraal en Marlies Wopereis
ISBN 9789088502668, € 18,70

Uitval in het voortgezet onderwijs: in korte tijd kan een situatie ontstaan waarin jongeren steeds meer spijbelen met toenemend middelengebruik en crimineel gedrag. Hoe komt het dat de zorg voor en begeleiding van deze jongeren in vaak complexe probleemsituaties tekort schieten? Dit boek is het verslag van een onderzoek in de regio Gorinchem-Leerdam door de Hogeschool van Utrecht. Is daar draagvlak voor de gekozen oplossing: inzet van een casemanager, een ‘professional friend’ die de schakel is tussen jongere en ouders enerzijds en zorg, onderwijs en welzijn anderzijds? Expliciet kiezen de onderzoekers ervoor ook welzijnsorganisaties als samenwerkingspartner te zien, omdat zij jongeren anders bereiken dan zorg of onderwijs. Helaas wordt veel aandacht besteed aan redenen waarom samenwerking niet werkt. Redenen als privacyschending en bureaucratie worden met citaten van hulpverleners geïllustreerd. De keuze voor een casemanager is een voor de hand liggende oplossing die blijkbaar werkt. Bestuurders en managers vinden dit een goede oplossing. Wellicht is er ook in andere regio’s voldoende draagvlak, aldus de conclusie van het boek.

 


Tags: ,