Kinderen in pleeggezin mogen daar blijven

Naar verwachting treedt de Jeugdwet op 1 januari 2015 in werking. Dan valt alle jeugdhulp, dus ook pleegzorg, onder verantwoordelijkheid van gemeenten. VNG, VWS en VenJ ondersteunen gemeenten en zorgaanbieders bij het invulling geven aan de nieuwe werkwijzen. Het transitieplan Jeugd beschrijft de stappen die rijk, IPO en VNG zetten voor een verantwoorde overgang naar het nieuwe jeugdstelsel. Voor pleegzorg wordt in het transitieplan en het stappenplan voor gemeenten (spoorboekje april 2013) stilgestaan bij de borging van continuïteit voor lopende ondersteuning en hulp. Doelstelling is dat jeugdigen die al in de pleegzorg zitten, zorg blijven ontvangen bij dezelfde pleegzorgaanbieder. Gemeenten blijven de pleegzorg afnemen bij de bestaande pleegzorgaanbieders waarvan de betreffende cliënten dan zorg ontvangen. Kinderen in pleeggezinnen kunnen ook na 2015 bij hun pleegouders blijven.
Bron: Transitieplan Jeugd en Spoorboekje april 2013