Zorg voor kwetsbare kinderen onder druk

Door de kortingen op de jeugdzorg in 2013 komt de zorg voor duizenden kwetsbare kinderen onder druk te staan. Kinderen die jeugdzorg nodig hebben, komen bijvoorbeeld op een wachtlijst terecht. “Voldoende aandacht en zorg voor ieder kind dat aan ons is toevertrouwd, zijn helaas niet langer vanzelfsprekend’’, stelt vice-voorzitter Jeugdzorg Nederland, Mark Bent. Door kortingen in 2013 zullen honderden arbeidsplaatsen in de jeugdzorg verdwijnen. Zowel het Rijk als de provincies en de gemeenten besteden minder aan de jeugdzorg. Bent: “De kortingen strippen de jeugdzorg al kaal ver vóór de transitie in 2015. Na de transitie wordt opnieuw een grote efficiencykorting op de zorg voor jeugd doorgevoerd.”
Bron: Persbericht Jeugdzorg Nederland


Tags: ,