Richtlijn Problematische Gehechtheid

TNO en het CBO hebben een richtlijn Problematische Gehechtheid ontwikkeld. Deze richtlijn gaat over kinderen en jongeren die zich onveilig voelen in het contact met anderen. Zelfs bij mensen die ze goed kennen, zijn ze onzeker of wantrouwig. Dat komt doordat ze zich nooit goed aan hun ouders of verzorgers hebben kunnen hechten of ze waren vroeger wel goed aan hen gehecht, maar zijn dat gevoel van verbondenheid kwijtgeraakt. Wilt u meer weten over deze richtlijn? Twee professionals die betrokken zijn bij de proefinvoering van de richtlijn Problematische Gehechtheid schrijven een blog: http://t.co/Teb4TkaL.


Tags: ,