Prima Pleegzorg

De kracht van het eigen netwerk

In Limburg wonen ongeveer duizend kinderen in pleeg­gezinnen. Er was grote nood aan meer samenwerking met ouders en sociaal netwerk. Dat is veranderd met het innovatietraject Prima Pleegzorg dat in 2007 van start ging. Op 19 november werd het traject feestelijk afgesloten met een confe­rentie.(1)

“Wie wil jij op je feest uitnodigen als je 18 wordt?” Riet Portengen, projectleider van Prima Pleegzorg, stelt deze vraag aan de vijftienjarige Frances. Het meisje hoeft niet lang na te denken: “Mijn familie, mijn vriendinnen, mijn pleeggezin en hun familie en vrienden.” Dit antwoord geeft de kern van Prima Pleegzorg weer: een duurzame opvoeding waarin ouders, pleegouders, familie en sociaal netwerk samenwerken aan de toekomst van het kind.

Drie thuizen
Frances heeft drie thuizen, zoals ze zelf zegt. In het weekend en in vakanties zorgen haar moeder en oma voor haar en de rest van de tijd woont ze bij haar pleegouders. Regelmatig zitten Frances, haar oma, moeder, pleegouders en de pleegzorgbegeleider rond de tafel. In een familieberaad praten ze over hoe het gaat en wat er beter kan. De pleegzorg­begeleider verdwijnt steeds meer naar de achtergrond. “Hij geeft nog wel richting aan het gesprek, maar eigenlijk bemoeit hij zich er niet meer mee. We doen het echt zelf”, aldus Frances.

Koekjes
Tijdens een workshop maakt Riet Portengen de vergelijking met koekjes. “De ingrediënten hebben op zichzelf weinig smaak. Het wordt pas lekker in samenhang en als je de ingrediënten op het juiste moment toevoegt. In pleegzorg zijn alle ingrediënten nodig: kinderen, ouders, pleegouders, sociaal netwerk en professionals. Ieder heeft zijn eigen smaak en deskundigheid. De familie en het sociale netwerk van het kind maken samen een plan voor de toekomst en een actieplan. De pleegouders leiden het kind terug naar huis of naar volwassenheid, samen met de ouders, familie en het sociale netwerk.” Prima Pleegzorg wil ook Limburgers van buitenlandse afkomst bereiken. Medewerkers van de Stichting Meer Kleur en Kwaliteit (SMKK) organiseerden bijeenkomsten, bezochten scholen en moskeeën en gingen naar wijken en buurtcentra om de beeldvorming over pleeg­zorg te veranderen en nieuwe pleegouders te vinden. Ook hebben ze een pool van allochtone pleeggezinnen opgezet.

Verwarring scheppen
In Prima Pleegzorg spelen ouders een belangrijke rol. Daar moeten niet alleen pleegouders en ouders aan wennen, maar ook de pleegzorgbegeleiders. Gedragswetenschapper Arno Derikx was als intern ontwikkelaar medeverantwoordelijk voor de invoering van de nieuwe werkwijze bij XONAR en Rubicon jeugdzorg. Hij zag het als taak om verwarring te scheppen, om iedereen op de werkvloer opnieuw te laten nadenken over de uitoefening van hun vak. Derikx: “Nu draait het echt om het kind. Iedereen staat voor hetzelfde: het kind in een veilige, stabiele situatie brengen, zo dicht mogelijk bij het eigen sociale netwerk en liefst erin.” Wanneer is pleegzorg prima? Derikx maakt het concreet. “Als op de bruiloft van een voormalig pleegkind geen jeugd­zorgwerker verschijnt, maar wel mam, pap, echte familie en vrienden van vroeger die samen met de pleegouders feest gaan vieren. Dan is de kracht van het eigen netwerk bewezen.”

(1) Tijdens de conferentie werd het magazine ‘Pleegzorg Limburg Prima Pleegzorg’ uitgereikt. Het magazine is gebruikt als bron voor dit artikel.

 

======

KADER

======

Prima Pleegzorg is een samenwerkingsproject van XONAR, Rubicon, William Schrikker Groep Pleegzorg, Bureau Jeugdzorg, Stichting Jeugdzorgvragers, Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg, Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen, Pleegouderraden van XONAR en Rubicon jeugdzorg en Stichting Meer Kleur en Kwaliteit.

 


Tags: ,