Dossier Pleeggezin vernieuwd

Pleegkinderen hebben vaak extra zorg nodig en pleegouders vinden het opvoeden van een pleegkind meestal zwaarder dan ouders die kinderen opvoeden in een regulier gezin. Het is daarom belangrijk dat pleeggezinnen zich gesteund voelen. In het dossier Pleeggezin van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) wordt de specifieke situatie en ondersteuning van pleegkinderen en pleeggezinnen beschreven. Het NJi heeft dit dossier onlangs geactualiseerd.
www.nji.nl/pleeggezin


Tags: ,