Samenstelling Commissie Rouvoet rond

Voormalig vicepremier André Rouvoet heeft de samenstelling van zijn onafhankelijke commissie, gericht op het voorkomen van seksueel misbruik in de jeugdzorg, rond. De commissie zal een Kwaliteitskader Voorkomen Seksueel Misbruik ontwikkelen en toezien op de implementatie hiervan. De commissie bestaat uit vijf personen, allen met de nodige kennis van en ervaring in de jeugdzorg, alsmede met de ontwikkeling en implementatie van richtlijnen en instrumenten in het kader van kwaliteit en veiligheid. Naast voorzitter André Rouvoet bestaat de commissie uit: Monique van Dijen, Leonieke Boendermaker, Jacques Ament en Marcel van Gastel.
Bron: Persbericht Jeugdzorg Nederland


Tags: ,