Match geslaagd

Frans en Irene vormen met Lieve (13) en Ricardo (6) een kortverblijf pleeggezin. Variërend van 5 dagen tot 4,5 jaar hebben er kinderen bij hen gewoond. Mobiel kijkt met hen terug op de matches van Lieve en Ricardo.

“Lieve kwam twee jaar geleden op de middag voor kerst bij ons. Het was een crisissituatie, dus er is op dat moment niet gematcht. Ze zou niet meer in een gezin kunnen wonen en naar een gezinshuis gaan. De wachttijd voor een gezinshuis was 1,5 jaar. Ondertussen dachten wij dat Lieve wel in ons gezin kon wonen, dus toen was er wel sprake van matchen.”

Kwam haar culturele achtergrond overeen met die van jullie gezin?

“Ons aanbod is breed: alles kan binnenkomen. Er zijn wel culturele verschillen, maar daar hebben we met elkaar geen last van. Toen Lieve een keer op een familiefeest was, merkte haar familie wel op dat ze ‘anders’ sprak.”

Sloot jullie opvoedingsstijl aan op de persoonlijkheid en problematiek van Lieve?

“We hebben eerder meegedaan in een puberpleegzorgproject. Bij dat meisje moesten we afstand nemen: bed, bad en brood bieden en niets terugverwachten. Dat houden we ons voor ogen als Lieve jongleert met afstand en nabijheid en dat helpt ons relativeren en tegenvallers niet persoonlijk op te vatten.”

Kunnen jullie overweg met haar ouders?

“Dat gaat goed. Ze gaat eens per maand in het weekend naar haar moeder en blijft daar een nachtje slapen. We hebben dan altijd even contact. Haar moeder staat achter de plaatsing en dat voelen we allemaal.”

Kunnen jullie de praktische en psychische belasting van deze plaatsing aan?

“Absoluut. Lieve doet geen overmatig beroep op ons. Dat was met het meisje in het puberpleegzorgproject wel anders. Zij liep soms weg en dat gaf een enorme druk.”

Vinden jullie het een geslaagde match?

“Ja! We zijn blij dat we toen hebben ontdekt dat Lieve prima in ons gezin kon wonen.”

Sinds vijf maanden is Ricardo er. Hoe is dat voor Lieve? Houden matchers daar rekening mee?

“Lieve heeft soms last van haar ‘irritante kleine broertje’, maar ze is ook de grote zus. Als ze een poosje alleen was, begon ze zelf over een bijplaatsing. Als er dan een nieuwe plaatsing is, profiteert ze er ook van. Ze voelt goed aan dat wij opletten dat zij er niet bij inschiet.”

Had de matcher een speciale reden om Ricardo met jullie te matchen?

“Misschien omdat in ons gezin geen kleine kinderen wonen. Daar kan hij niet goed mee overweg. Wat we vooraf over hem te horen kregen, vonden we extreem en beangstigend. We maakten kennis in het behandelcentrum en smolten meteen. Misschien viel het mee, omdat we zoveel over zijn gedrag hadden gehoord. Hij volgt nu speciaal onderwijs en is daar soms agressief: hij heeft een kind gebeten en de juf uitgescholden voor wat ik hier niet durf te vertellen.”

Kunnen jullie deze plaatsing aan?

“We voelen ons niet overbelast. Ik voel alleen soms spanning dat ik niet op tijd bij school ben en dat hij zich dan weer afgewezen voelt.”

Vinden jullie dit ook een geslaagde match?

“Ja, toch wel. Het past goed met Lieve. Het is een lekker joch, ondanks zijn drukte en minder leuke gedrag. Het contact met moeder verloopt nu goed en binnenkort is er een eerste afspraak met vader. Eigenlijk speelt zo’n match zich niet alleen voor de plaatsing af, maar ook tijdens de eerste weken. Dan kun je met de pleegzorgwerker nog gaatjes dichten en dingen bijstellen, zodat de kans van slagen groter wordt.”


Tags: , ,