Maria Herczog: ‘Geen enkele reden voor een vondelingenluik in Nederland’

Het initiatief om in Nederland een vondelingenluik te plaatsen en een babyhuis te beginnen, roept veel discussie op. Mobiel sprak met dr. Maria Herczog uit Hongarije over deze onderwerpen tijdens haar bezoek aan Nederland. Herczog is een internationaal gerespecteerde deskundige op het gebied van jeugdzorg en jeugdbescherming en lid van het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. Herczog: “Als je naar het Verdrag inzake de Rechten van het Kind kijkt – en daar moet men zich in Nederland aan houden – dan zijn er zeer sterke argumenten tegen babyluiken. Onder andere het recht van het kind om zijn identiteit te kennen, te weten wie zijn biologische ouders zijn en toegang te hebben tot informatie over zijn afkomst.” Over babyhuizen zegt ze: “We werken keihard om de tehuizen de wereld uit te krijgen in Oost-Europa, maar in Nederland zouden tehuizen voor jonge kinderen al helemaal niet nodig moeten zijn. Er zijn immers pleeggezinnen waarin ze kunnen worden opgevangen.”