Kinderen als beroep

Rita Kohnstamm
Bohn Stafleu van Lochum
ISBN 9789031381562, € 36,95

De schrijfster heeft al diverse boeken over ontwikkelingspsychologie geschreven en nu ligt er weer een fris ogend en leerzaam werk. Het boek bestaat uit vijftig korte hoofdstukken over lichamelijke, cognitieve en sociale ontwikkeling. Belangrijke thema’s worden belicht, zoals karakter, geweten, pesten, angst, broertjes en zusjes, problemen thuis, vriendschap en spelen. Het mooie is dat er een verdiepingswebsite bij hoort met extra informatie, vragen en opdrachten. Het boek is speciaal ontwikkeld voor mbo-leerlingen, maar ik denk dat ook veel pleegouders er baat bij kunnen hebben. Het is een toegankelijk boek met veel praktische voorbeelden en het zet aan tot denken over wat een kind kan bewegen tot bepaald gedrag.


Tags: ,