Invoering methode Voogdij

De voogdij is een wettelijke maatregel ter bescherming van minderjarigen. Bureau van Montfoort heeft twee jaar geleden in opdracht van Jeugdzorg Nederland een nieuwe methode Voogdij ontwikkeld. Enkele principes uit de methode zijn: perspectiefbijeenkomsten met het kind en zijn omgeving (vergelijkbaar met Eigen Kracht Conferenties) en onderzoek naar mogelijkheden van gezagsoverdracht aan pleegouders. Enkele maanden geleden is de financiering rondgekomen voor de landelijke invoering van deze methode. Eind september vond een landelijke startbijeenkomst plaats. Doel van de voogdij is het realiseren van een stabiele, duurzame en voor de ontwikkeling van de jeugdige optimale opvoedingssituatie. Van groot belang is de afstemming en samenwerking tussen voogdijwerkers en pleegzorgwerkers. Twee cruciale samenwerkingsthema’s zijn: veiligheid van de voogdijpupil en gezagsoverdracht.
Bron: Bureau van Montfoort


Tags: ,