Alternatieven voor matching

Heart gallery
In Amerika krijgen de ouders van wie het kind uithuis is geplaatst 15 maanden de tijd om hun leven weer op orde te krijgen en goede ouders voor hun kinderen te zijn. Als dat niet lukt, verliezen ze hun ouderschapsrechten en wordt hun kind ter adoptie aangeboden. Dit kan gebeuren via Heart Gallery. Er worden van deze kinderen dan prachtige glamourfoto’s gemaakt door professionele fotografen. Daardoor zien ze er zeer aantrekkelijk en mooi uit. Deze foto’s worden tentoongesteld op een Heart Gallery. Adoptieouders kunnen er een kind uitzoeken. Via de Gallery-train kunnen ze kennismaken met het kind van hun keuze: een ontspannen treinrit en gelegenheid tot een ongedwongen samenzijn onderweg. Het is de bedoeling dat de foto’s de mensen op emotioneel niveau raken. Dat het gebeurt, blijkt wel uit het feit dat een van de fotografen zelf het meisje adopteerde dat ze gefotografeerd had.
Voor wie meer wil zien: Hans Heijnen heeft er de documentaire Hartenwens over gemaakt en die is te zien via http://www.hollanddoc.nl/kijk-luister/documentaire/h/hartenwens.html

Matchingsavonden
Een aantal pleegzorgorganisaties, waaronder Lindenhout, organiseren ongeveer twee keer per jaar een matchingsavond. Het doel van de avond is om gezinnen die een aanbod hebben waarvan geen gebruik wordt gemaakt, inzicht te geven in hoe dat komt. Ook kan een gezin overwegen op basis van de informatie hun aanbod te veranderen. Op de matchingsavond kunnen deze pleegouders kennis nemen van profielbeschrijvingen van kinderen die op de wachtlijst staan. Via een profiel kunnen zij een kijkje nemen in het leven van een kind en wat dit kind nodig heeft. Ook kan men overwegen of het kind bij hen past, al komt het niet overeen met hun aanbod. Naast het bekijken van de profielen wordt aan pleegouders uitgelegd hoe het proces van matching werkt. Er kunnen vragen worden gesteld over de procedure of waarom er bij bepaalde pleeggezinnen na een tijd wachten nog geen kind geplaatst is. De matchingsavonden hebben al resultaat opgeleverd. Er ontstaan nieuwe matches tussen pleegouders en pleegkind.

Beschrijving van kinderen in nieuwsbrieven
De nieuwsbrief is bij sommige instellingen een manier om de aandacht te vestigen op kinderen die moeilijk plaatsbaar zijn. Er is dan al gezocht in het bestand van pleeggezinnen, maar dat heeft niets opgeleverd. Het blijkt dat met name jongens van 9 jaar en ouder, waarbij sprake is van gedragsproblematiek, moeilijk te bemiddelen zijn. Ook broertjes en zusjes samen zijn moeilijker plaatsbaar. In de nieuwsbrief wordt het kind zo realistisch mogelijk weergegeven, met de mooie en leuke kanten, maar ook met de gedragsproblemen. Het uitgangspunt is wat het kind nodig heeft in het pleeggezin, wat een pleeggezin moet kunnen bieden om bij het kind te passen. De nieuwsbrief is naast het plaatsen van profielen van kinderen een middel om pleeggezinnen op de hoogte te houden van het proces achter de schermen van het bemiddelen. Door transparant te zijn voor welke kinderen gezocht wordt, kunnen pleegouders overwegen hun aanbod te verruimen.

Recente ontwikkelingen
De bemiddeling wordt steeds creatiever in de wegen om een kind te plaatsen. Recent zijn ontwikkelingen dat er actief in het netwerk van het kind wordt gezocht naar een passend pleeggezin. Een andere ontwikkeling is om tijdens het traject van acceptatie van pleegouders te kijken naar matchingsmogelijkheden tussen pleegouders en pleegkinderen.


Tags: , ,