Aandacht voor hechting

Hechting is een onderwerp dat in pleegzorg regelmatig aan de orde komt. Ook buiten pleegzorg is er aandacht voor hechting, met name voor de kinderen die hier problemen mee hebben. Op het congres ‘Verantwoord omgaan met hechtingsproblematiek bij kinderen en jeugdigen’ werd deze problematiek vanuit verschillende invalshoeken benaderd.

Het congres ging van start met een presentatie over het opvoeden van het kind van een ander. Daarmee stond pleegzorg direct op de kaart en werden de problemen die pleegouders bij kinderen met een hechtingsprobleem kunnen ondervinden, duidelijk gemaakt. Giel Vaessen gaf daarna nog eens een uitleg over hechting. Zijn ervaring als groepsleider, systeemtherapeut en behandelcoördinator in de
kinder- en jeugdpsychiatrie maakte het tot een leuke uitleg, met voorbeelden uit de praktijk. Hij vertaalde de theorie naar gedrag. Wat doet een kind dat angstig vermijdend of angstig ambivalent gehecht is? Op het congres werd het boek ‘Als hechten moeilijk is’ van Giel Vaessen meegegeven aan de deelnemers. In een latere uitgave van Mobiel zullen we aandacht aan dit boek besteden.

Tijd om te handelen
Femmie Juffer, hoogleraar adoptie aan de Universiteit Leiden, vertelde over actueel onderzoek naar de oorzaken, ontwikkeling en gevolgen van gehechtheidsrelaties van kinderen en jongeren. Haar conclusie was dat er inmiddels veel bekend is over hechting en dat het tijd wordt om te gaan handelen.
Rutger Engels, hoogleraar Orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit van Nijmegen, zette de kennis rondom adolescenten nog eens op een rijtje. Hoewel er veel onderzoek naar hechting is gedaan, is er niet zoveel langlopend (longitudinaal) onderzoek beschikbaar. Omdat de instrumenten die gebruikt worden veranderen in de loop van de tijd, is het ook lastig om onderzoeken met elkaar te vergelijken. In de adolescentie verandert de relatie tussen ouders en kind, met name in de vroege adolescentie. Later wordt de relatie weer stabieler. Dit wordt verklaard door de mate waarin men in staat is een conflict op te lossen. In plaats van het verminderen van conflicten is de verzoening na een conflict van belang in de omgang met adolescenten.

Vertaling naar het onderwijs
Anton Skate maakte een vertaling naar het onderwijs, want kinderen met hechtingsproblemen in de klas zijn een extra uitdaging voor een leerkracht. Wat blijkt? De strijd die deze kinderen met hun leerkracht opzoeken, is vooral een test. Een test in betrouwbaarheid. Ben jij betrouwbaar tot in het extreme? Hoe geef je dan straf? Als leerkracht is een correctie niet altijd te vermijden. Het rijtje: ‘dreig niet – doe wat je zegt – straf meteen, niet later – stuur het kind niet weg – blijf kalm – doe geen beroep op geweten of empathisch inzicht – maak een beloningssysteem’, ziet er simpel uit, maar is o zo moeilijk. Naast tips over het omgaan met deze kinderen waren er ook adviezen over de organisatie van de klas. Een kind dat zich onveilig voelt, heeft overzicht nodig, dus een plek van waaruit het de klas kan overzien. Zorg voor een overzichtelijk lokaal (niet teveel hoeken waarachter van alles kan gebeuren) en stel duidelijke klassenregels op.

Het congres was enkele weken van tevoren al uitverkocht. Hechting is blijkbaar een onderwerp dat steeds bekender wordt onder professionals en zeker de nodige aandacht en bijscholing verdient. <

 

 


Tags: ,