IQ-grens losgelaten in nieuwe jeugdwet

Alle zorg voor jeugdigen met een verstandelijke beperking wordt overgeheveld van de AWBZ naar de Jeugdwet, met uitzondering van de (verblijfs)zorg voor jeugdigen met een verstandelijke beperking die naar verwachting levenslang aangewezen blijven op zorg. Dat voornemen heeft VWS bekendgemaakt tijdens voorlichtingsbijeenkomsten over de nieuwe Jeugdwet die deze week zijn gehouden. Hiermee komt VWS tegemoet aan de bezwaren die de VGN (en vele andere partijen) in de consultatieronde van de conceptwet hebben geuit tegen het hanteren van een IQ-grens in de Jeugdwet. http://www.vgn.nl/artikel/15314
Bron: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland