Moeilijk voor zichzelf en de omgeving

Kinderen met ODD/CD
Vechten voor Tom en Shirley
Yvonne Brinkerink & Helene Buis
ISBN 9789085750390, € 20,00

Een boek in drie delen over kinderen met agressieve gedragsstoornissen (ODD en CD). In het eerste deel wordt in verhaalvorm beschreven hoe Tom in elkaar zit en hoe slopend zijn gedrag is voor vooral zijn moeder en zijn zusje. In deel 2 worden de kenmerken van ODD en CD beschreven met praktijkvoorbeelden. Het voorkomen, het ontstaan en het verloop van ODD in relatie tot het verdwijnen van de symptomen en van de overgang van ODD naar CD. Er staan cijfers in over de ontwikkeling van een antisociale persoonlijkheidsstoornis, de verhouding tussen jongens en meisjes met ODD en CD en de relatie met criminaliteit. In het derde deel worden aan de hand van praktijkvoorbeelden heel veel tips gegeven voor ouders en andere mensen in de omgeving van het kind: school, sport, straat, broertjes en zusjes. Tenslotte een paragraaf over uithuisplaatsing en daar zetten de schrijfsters een vraagteken bij.


Tags: ,