Herrie in huis

Ervaringen van een gezinshuismoeder
Eva Harting
ISBN 9789088503382, € 18,90

In Nederland wonen meer dan duizend kinderen in gezinshuizen. Vaak kinderen die door verschillende problemen en oorzaken niet thuis, maar ook niet in een pleeggezin kunnen wonen. Eva Harting beschrijft het leven in zo’n gezinshuis. Eva, haar man Bart en hun drie kinderen beginnen een gezinshuis. De ervaringsverhalen geven een goed beeld van de problemen waarmee pleegouders en gezinshuisouders te maken krijgen: verscheurdheid, boosheid en verdriet van pleegkinderen die het liefst thuis willen wonen, maar dat niet mogen of kunnen. Er zijn ook de mooie momenten waarop je merkt dat je als pleegouder soms een verschil maakt en kinderen iets waardevols meegeeft. Het boek is een aanrader voor iedereen die overweegt pleegouder of gezinshuisouder te worden. Bijzonder en informatief  is ook de beschrijving van de huisregels, de opvoedtips en de achtergrondinformatie. Het boek is gemakkelijk leesbaar, maar soms fragmentarisch. Je wilt bijvoorbeeld graag weten hoe het afloopt met pleegkind Vivian wiens moeder overlijdt en met Nadia die weer thuis mag wonen. Jammer genoeg geeft het boek alleen een inkijkje in een gezinshuis, maar wel een indringend inkijkje.


Tags: ,