Ontdek de pleegouder in je buurt

Onder het motto ‘Ontdek de pleegouder in je buurt’ organiseert Pleegzorg Nederland op zaterdagmiddag 10 november 2012 een ontmoeting bij pleegouders thuis. Dit doen ze om de aandacht te vestigen op het belang van pleegzorg en het schrijnend tekort aan pleegouders in ons land. Honderd pleeggezinnen openen tussen 14 uur en 17 uur hun deuren voor het grote publiek.

 Pleegzorg blijkt nog steeds een relatief onbekend fenomeen. Om geïnteresseerden kennis te laten maken met pleegzorg in de praktijk, zetten de huidige pleegouders zich graag in als ambassadeurs. Vanuit hun persoonlijke ervaringen en verhalen kunnen pleegouders als geen ander schetsen wat het betekent om pleegouder te worden en pleegouder te zijn.

Meer informatie over de actie ‘Ontdek de pleegouder in je buurt’, de deelnemende pleeggezinnen en pleegzorg in het algemeen staat op www.pleegzorg.nl.