Koninklijke onderscheiding Rob van Pagee

Op 4 oktober werd Rob van Pagee onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau door locoburgemeester Lodewijk Asscher van Amsterdam. Zijn terugtreden als bestuurder was aanleiding voor de Eigen Kracht Centrale om een middag te organiseren met als thema ‘Van goed idee naar burgerrecht, visie op een herstelgerichte samenleving’. Diverse personen uit zijn omgeving, ook uit pleegzorg, besloten hem bij dit terugtreden voor te dragen bij de koningin voor een onderscheiding. Van Pagee is uitgever van Mobiel, tijdschrift voor pleegzorg en WAT?!, jongerentijdschrift over Wonen met een Ander Thuis. Hij betekent veel voor pleegzorg, zowel in Nederland als in het buitenland. Samen met een aantal anderen heeft hij begin jaren negentig de STAP-training voor aspirant pleegouders naar Nederland gebracht. Ook heeft hij meegewerkt aan de ontwikkeling van gezinshuizen en is hij betrokken geweest bij de NVP en de IFCO.