Jeugd in regeerakkoord

Defence for Children en UNICEF Nederland roepen de toekomstige regeringspartijen op om een jeugdparagraaf in het regeerakkoord op te nemen. Dit staat in het Jaarbericht Kinderrechten 2012, een gezamenlijke uitgave van deze organisaties. In het nieuwe regeerakkoord moet duidelijk staan hoe de partijen gaan zorgen dat alle kinderen in Nederland veilig en gezond kunnen opgroeien. Het Jaarbericht Kinderrechten meet de kinderrechten op het gebied van jeugdstrafrecht, migratie, kindermishandeling, uitbuiting en jeugdzorg. Er is weinig vooruitgang geboekt. Zo zijn in 2010 2.952 jongeren in de gesloten jeugdzorg geplaatst, tegen 2.038 in 2009, een stijging van 45 procent.
Bron: Defence for Children


Tags: ,