Geadopteerd, en dan?

Cornelie van Well, ISBN 97890770244106, € 19,95

Een bundel persoonlijke verhalen van geadopteerden, afstandsmoeders en adoptieouders. Het gaat om heel verschillende verhalen, elk vanuit het eigen gezichtspunt. Bijvoorbeeld kinderen die wel of niet willen zoeken naar hun biologische ouders en waarom. Moeders die gedwongen zijn hun kind af te staan en adoptieouders die na jaren pas het ware verhaal horen. Een boek vol emoties, met ook bijdragen van een Fiom medewerker, professor Hoksbergen en professor Juffer. De laatste pleit voor open adoptie, zodat kind en ouders van elkaars bestaan weten en contact kunnen blijven houden. Eigenlijk geeft iedere geadopteerde wel aan te willen weten op wie hij of zij lijkt, maar belangrijker lijken eventuele broers en of zussen te zijn. Het boek geeft ook een inkijk in de loyaliteitsbeleving van alle betrokkenen. Soms is elkaar een- of tweemaal zien voldoende om het plaatje compleet te krijgen. Dat geeft dan rust en ruimte. Echt een band opbouwen blijkt veel tijd en energie te kosten. Veel uit dit boek is ook voor pleegzorg herkenbaar.


Tags: ,