Wennen in je pleeggezin

Auteurs: Lindy Popma en Monique Steenstra

In de WAT?!-krant van maart/april 2012 stond een artikel over ‘Wennen in je pleeggezin’. De inhoud van het artikel kwam tot stand naar aanleiding van een groepsdiscussie van de jongerenredactie, onder leiding van Asia Sarti van Stichting Alexander. Deze stichting is samen met de Universiteit van Amsterdam bezig met een onderzoek naar het wennen in een pleeggezin.

In twee groepen spraken de jongeren (leeftijd tussen de 13 en 21 jaar) over het thema. De ene groep bestond uit kinderen van pleegouders en de andere groep uit pleegkinderen. Aan het einde van de discussie opperden de jongeren diverse tips. In de WAT?! werden twee lijstjes met ‘wentips’ gepubliceerd: een voor pleegkinderen en een voor kinderen van pleegouders. De jongeren hadden ook diverse bruikbare tips voor (pleeg)ouders. Deze willen ze de lezers van Mobiel niet onthouden.

Onderzoek
Stichting Alexander en de Universiteit van Amsterdam werken samen aan het onderzoek ‘Wennen in je pleeggezin!’. De onderzoekers praten met pleegkinderen, pleegouders en hun kinderen over het wenproces. Ze voeren deze gesprekken bij gezinnen thuis en de gezinsleden kunnen vanuit hun eigen ervaring vertellen. Op deze manier willen de onderzoekers erachter komen hoe de begeleiding bij het wennen kan worden verbeterd. Daarnaast houden ze panelgesprekken met betrokkenen en volgen ze een aantal gezinnen langdurig. Doel is om tot nog betere manieren te komen om betrokkenen te helpen bij het wennen. In oktober 2012 worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd op een symposium.

Meedoen aan het onderzoek?
Wilt u een gesprek voeren met een onderzoeker over het wennen in een pleeggezin? Neem dan contact op met Asia Sarti van Stichting Alexander.
Telefoon: 020 626 39 29
E-mail: sarti@st-alexander.nl

Stichting Alexander is een landelijk onderzoeksinstituut dat zich sterk maakt voor actieve en zinvolle deelname en invloed van jongeren op, onder meer, jeugdzorgbeleid.
www.st-alexander.nl

======
Kader
======

Tips van jongeren voor (pleeg)ouders
– Heet het pleegkind welkom in je gezin.
– Doe veel aan kennismaken.
– Geef het pleegkind ruimte en laat het geleidelijk wennen aan de regels in huis.
– Stimuleer het contact tussen het pleegkind en zijn of haar ouders (als dat mogelijk is).
– Geef geen strakke regels, dat voelt onveilig.
– Als het pleegkind al ouder is: overleg en sluit compromissen over de regels in huis.
– Leer het pleegkind hoe je (emotionele) achterstand inhaalt, bijvoorbeeld: hoe je iemand kunt leren    vertrouwen.
– Wees open en toegankelijk.
– Informeer je kinderen goed over de komst van het pleegkind (wat voor kind, welke leeftijd, wat voor    achtergrond et cetera).
– Geef hun gelegenheid om vragen te stellen en te vertellen wat zij belangrijk vinden (zoals over grenzen    stellen en aardig doen/zijn).
– Leg hun ook uit dat de pleegkinderen soms iets hebben (bijvoorbeeld autisme of ADHD) of in het begin veel    aandacht vragen.
– Geef je kinderen de tijd om te wennen aan het pleegkind.
– Vertel je kinderen dat wennen aan elkaar tijd kost en dat het in het begin lastig kan zijn om jezelf te blijven.

 


Tags: ,