Vaker misbruik binnen jeugdzorg

In de Nederlandse jeugdzorg komt seksueel misbruik twee tot vier keer zoveel voor als onder de algemene bevolking. Het misbruik komt vaker voor in de residentiële zorg dan in pleegzorg. Onderzoekers van de Universiteit Leiden presenteren deze cijfers in een deelonderzoek voor de commissie Samson.  De cijfers zijn gebaseerd op onderzoek onder jongeren die in 2010 in een pleeggezin of instelling woonden en onder medewerkers in de jeugdzorg. Omdat de problemen het grootst zijn in de residentiële zorg, pleiten de onderzoekers ervoor dat residentiële opvang slechts wordt ingezet als tijdelijke noodoplossing, wanneer opvang in een pleeggezin nog niet mogelijk is. Ook pleegzorg geeft nog niet genoeg bescherming tegen seksueel misbruik. Betere toerusting en ondersteuning van pleegouders is noodzakelijk, vooral bij opvang van kinderen met een lichte verstandelijke beperking.
Bron: persbericht Universiteit Leiden


Tags: ,