Urn

De urn van moeder

In Mobiel 6 van 2011 werd in de rubriek ‘Hoe zit dat?’ geschreven over de afschaffing van de vergoeding van de bijzondere kosten. Een lezeres reageerde hierop.

In 2002 is de moeder van onze pleegzoon, die net twee maanden bij ons woonde en toen 4 jaar oud was, vermoord door haar man, de vader van onze pleegzoon. Een heel heftige gebeurtenis voor onze pleegzoon en voor ons. Op dat moment verloor hij beide ouders. Als betrekkelijk vreemden moesten wij hem begeleiden bij de crematie en de verwerking van dit alles. Er was geen familie die iets regelde en alles moest snel, want moeder zou worden gecremeerd op kosten van de gemeente. Wij kregen wel hulp van pleegzorg, gemeente, politie en begrafenisondernemer.

De afhandeling daarna verliep minder soepel. Onze pleegzoon kreeg als enige erfgenaam de urn van moeder. De urn heeft eerst enkele maanden bij ons op de kast gestaan, maar dat gaf ons als gezin geen goed gevoel. In overleg met Bureau Jeugdzorg, dat de voogdij inmiddels had, is besloten haar in de urnenmuur in onze gemeente te laten plaatsen, zodat onze pleegzoon een plaats heeft waar hij zijn moeder kan gedenken. Sindsdien komen de rekeningen op ons adres. Wij sturen die door naar Bureau Jeugdzorg, want daar ligt de voogdij. Steeds worden de declaraties echter afgewezen. In 2007 is er eenmaal € 107,50 betaald, daarna niets meer. Wij moeten als pleegouders ieder jaar € 110,- betalen voor het plekje van de moeder van ons pleegkind, die we zelfs nooit gekend hebben! Bureau Jeugdzorg blijft zeggen dat er geen geld voor is en wij vinden dat degene die de voogdij heeft ook de kosten voor zijn rekening moet nemen. Dat is toch altijd zo? Dit zijn al tien jaar forse extra kosten die niet op het bordje van het pleeggezin thuishoren.

Gelfke Bronk


Tags: ,