Uitkomsten commissie Samson: Hoe nu verder?

Op maandag 8 oktober presenteert de commissie-Samson haar rapport ‘Omringd door zorg, toch niet veilig’. De commissie doet onderzoek naar de aard en omvang van seksueel misbruik en niet aan waarheidsvinding ten aanzien van individuele gevallen.

Op donderdag 11 oktober organiseert de commissie-Samson in samenwerking met Studiecentrum Kerckebosch een congres rondom de thema’s en aanbevelingen van het eindrapport. Gedurende deze dag zal aandacht besteed worden aan seksueel misbruik van kinderen die op gezag van de overheid uithuis geplaatst zijn. Bovenal staat de vraag centraal: hoe nu verder? 

Enkele onderwerpen die tijdens het congres aan bod komen zijn:
– De impact van seksueel misbruik voor een kind
– Professionalisering binnen de jeugdzorg
– Het toezicht op de jeugdzorg
– Seksueel misbruik een taai probleem, maar goed te bestrijden

De commissie Samson is ingesteld op 16 juli 2010 door, de toenmalige minister van Jeugd en Gezin, mr. André Rouvoet, mede namens zijn collega van Justitie. Op 11 oktober 2012 is Rouvoet de dagvoorzitter van het congres. De voorzitter van de commissie mr. Rieke Samson-Geerlings zal het congres inleiden. Ans van de Maat van Jeugdzorg Nederland zal nader ingaan op de aanbevelingen van de commissie. Ook de kinderombudsman Marc Dullaert zal op bijzondere wijze het congres toespreken.
Verder hebben de volgende sprekers toegezegd:
Paul Baeten, Advies- en Meldpunt Kindermishandeling regio Haaglanden
Douwe van den Berg, Vakmanschap aan Zet, Gemeente Amsterdam
drs. Willy van Berlo, Rutgers Nisso Groep
prof. dr. Peter van Koppen, Universiteit Maastricht & Vrije Universiteit
prof. dr. Wim Slot, Vrije Universiteit
drs. Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, Ministerie van VWS
Laurens Waling, Beweging Jeugdzorg 2.0 

http://www.congrescommissiesamson.nl/