Trage invoering afspraken netwerkpleegzorg

Uit onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg blijkt dat het nog steeds te lang duurt voordat betrokken instellingen zicht hebben op de veiligheid van kinderen in een netwerkpleeggezin. Bij netwerkpleegzorg wordt een kind opgevangen door familie of bekenden. Een kind woont vaak al in het netwerkpleeggezin als een instelling hier melding van krijgt. Op dat moment moet de instelling zo snel mogelijk zicht krijgen op de veiligheid van het kind. De vijftien Bureaus Jeugdzorg, vijfentwintig organisaties voor Jeugd & Opvoedhulp met pleegzorg en drie landelijk werkende instellingen hebben afspraken gemaakt om de procedure te verkorten en deze vastgelegd in het schematisch protocol netwerkpleegzorg.
Bron: Inspectie Jeugdzorg


Tags: ,