Nieuw: vertrouwenspersoon voor pleegouders

Vooruitlopend op de nieuwe wet op de pleegzorg kunnen pleegouders van de Noord-Brabantse pleegzorgorganisaties een beroep doen op een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon is ondergebracht bij het onafhankelijke Zorgbelang Brabant, een organisatie die de belangen behartigt van de gebruikers van zorg en welzijn in hun provincie. Mobiel sprak met vertrouwenspersonen Wim Schuimer en Jan Walschots.

“Vertrouwenspersonen kunnen pleegouders op drie manieren ondersteunen”, vertelt Jan Walschots. “We geven informatie en advies, bieden een vertrouwelijk gesprek aan met geheimhouding binnen de wettelijke kaders en helpen bij een klachtenprocedure. We bieden deze ondersteuning aan pleegouders pas sinds 1 januari 2012. Pleegkinderen ondersteunen we al langer. We breiden onze kennis uit door elke vraag van pleegouders eerst te onderzoeken. De vragen die we tot nu toe gekregen hebben, lopen erg uiteen. Ze gaan bijvoorbeeld over de samenwerking met Bureau Jeugdzorg, over de pleegzorgwerker, de bezoekregeling of plotselinge uithuisplaatsingen van pleegkinderen. We merken bij pleegzorg dat er een derde partij is rondom een kind. Je hebt niet alleen te maken met de ouders en Bureau Jeugdzorg, maar ook met de pleegouders. Deze partijen willen allemaal het beste voor het kind. Wat ze het beste vinden, kan heel tegenstrijdig zijn.”

Informatie en advies
“Als pleegouders bij ons komen voor ondersteuning, gaan we als het ware naast hen staan”, legt Jan uit. “We luisteren naar hun verhaal en zoeken samen naar een oplossing. We gaan niet op zoek naar de waarheid en bemoeien ons niet inhoudelijk met de hulpverlening. We ondersteunen de pleegouders met het verstevigen van hun positie en kijken naar hun rechten.” Zijn collega Wim Schuimer geeft een voorbeeld. “Laatst kwamen pleegouders met een vraag over de bezoekregeling. Ze vertelden dat hun pleegkind veel stress heeft door die regeling. Ze wilden dat er minder bezoeken worden afgesproken, zodat het kind meer rust krijgt tussen de bezoeken door. De ouders wilden de bezoekfrequentie juist omhoog brengen om hun band met het kind te verstevigen. De pleegouders wisten niet hoe zij met deze situaties moesten omgaan. Ze voelden zich afhankelijk van Bureau Jeugdzorg, ze wilden de goede band met de ouders niet kwijt, maar ze zagen hun pleegkind worstelen en dat voelde niet goed. Met de pleegouders hebben we een stap terug gezet. We keken eerst naar hun pleegkind. Hoe reageerde het kind op de bezoeken en wat vertelde het kind erover? De volgende stap was om te kijken wat de positie van de pleegouders is. Wie kunnen zij aanspreken over de bezoekregeling? Wat zijn hun rechten? Wat kunnen en mogen zij doen? Op die manier hebben wij de pleegouders duidelijkheid gegeven. Na een aantal gesprekken konden zij hun probleem rondom de bezoeken zelf aanpakken. Met deze werkwijze blijven wij buiten de inhoud van de zorg.”

Jan vult aan: “We gaven deze pleegouders informatie en advies. We hebben geen boodschap overgebracht naar de hulpverlener. Als wij een boodschap overbrengen, geven we onbewust een eigen mening mee. Dat is de reden dat wij alleen een boodschap overbrengen met toestemming van de cliënt.” Wim komt nog even terug op de casus over de bezoekregeling. “Ook de ouders hadden bij ons kunnen aankloppen. We ondersteunen bijna nooit meerdere gezinsleden, omdat de belangen vaak tegengesteld zijn. Mochten meerdere partijen steun bij ons vragen, dan krijgt elke partij een andere vertrouwenspersoon toegewezen.” Wim vertelt dat soms ook pleegkinderen met een vraag bij hen komen. “Zij hebben een kwetsbare positie. Durf maar eens tegen je pleegouders te zeggen dat ze het niet goed doen als je van hen afhankelijk bent. Het pleegkind mag bij ons zijn beleving uiten. We nemen deze beleving niet over, maar we gaan samen op zoek naar een oplossing. Voor pleegouders zal straks, als de wet een feit is, de provincie de kosten betalen. Voor pleegkinderen is er nu al subsidie.”

Vertrouwelijk gesprek
“Pleegouders komen ook bij ons om gewoon even hun hart te luchten,” vertelt Jan. “Ze kunnen vertrouwelijk met ons praten, zonder dat hun woorden consequenties hebben. Van een gesprek dat pleegouders met Bureau Jeugdzorg hebben, wordt een verslag gemaakt. Dat verslag kunnen diverse personen inzien. Daarmee is het gesprek openbaar. Hun woorden worden meegenomen in een volgend gesprek. Soms willen pleegouders dingen in vertrouwen vertellen. Wij luisteren graag.”

Klachtenondersteuning
Cliënten kunnen de vertrouwenspersonen ook om hulp vragen bij het indienen van een klacht. Jan: “Vaak hebben ze dan een vervelende periode achter de rug en kunnen daardoor niet altijd een goede beslissing nemen. Soms zit boosheid in de weg. Wij gaan met hen op zoek naar het doel dat ze willen bereiken. Welke oplossing is de beste? Die oplossing is vaak beter dan bijvoorbeeld ‘schoppen’ of naar de pers lopen.” Wim: “Wij registreren alles, omdat we jaarlijks een zo helder mogelijk verslag willen maken dat we terugkoppelen naar de zorgorganisaties. Op deze manier proberen wij een steentje bij te dragen aan de verbetering van de zorg.”

www.zorgbelang-brabant.nl

 


Tags: ,