Thema: Grenzen

Grenzen, we komen ze allemaal tegen. Voor pleegouders is het vaak een hele klus om er achter te komen wat ze nog aan kunnen en wat niet meer. Een van de taken van pleegzorgwerkers is om pleegouders te helpen hun grenzen te bewaken. Vanzelfsprekend confronteren pleegouders de kinderen met grenzen. Ook ouders van pleegkinderen hebben met dit lastige onderwerp te maken. Soms tasten ze de grenzen van pleegouders af of stampen er met zevenmijlslaarzen overheen.

In dit thema staan we stil bij de theorie van grenzen in de opvoeding en hoe grenzen zich verhouden tot normen en waarden, structuur en regels. Pleegouders vertellen hoe moeilijk het is om te ontdekken dat je een kind niet meer kunt bieden wat het nodig heeft. Vaak duurt het een hele tijd voordat je ontdekt dat de limiet nu echt bereikt is.

In het artikel ‘Dwalen in niemandsland’ leest u over grenzen naar aanleiding van een onderzoek dat het Landelijk Pleegzorg Panel hield onder pleegouders. Hoe is de bewaking van grenzen van pleegouders in theorie geregeld en hoe pakt dit in de praktijk uit? Kortom: een thema met flarden van het leven van alledag van een doorsnee pleegouder.

Lees hier alle artikelen uit het thema ‘Grenzen’.

 


Tags: , ,