Dromen

In dit nummer schetst Laurens Waling van Alares een digitale droom. Elk kind krijgt hierin een eigen online dossier. Ouders beheren het ‘groeiboekje’ van hun kind in een virtuele omgeving. Vanuit hun vertrouwde omgeving stellen ze hulpvragen aan professionals op een jeugdzorgmarktplaats. Ook pleegzorg experimenteert voorzichtig met nieuwe media in de hulpverlening.
Bureau Jeugdzorg kampt met een imagoprobleem. Mobiel sprak met Remco de Rijk, teamleider bij Bureau Jeugdzorg en pleegvader. “Als ik een reclamecampagne mocht bedenken, zouden deze drie woorden centraal staan: verantwoordelijkheid, communicatie en respect.” Zijn droom: “Een goed functionerend gezinssysteem waarin de voogd zich overbodig heeft gemaakt.”
Wie droomt er niet over een wereld zonder kindermishandeling, misbruik of huiselijk geweld? Sinds januari is elke hulpverleningsinstantie verplicht om een ‘meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ te gebruiken. De meldcode moet het voor hulpverleners eenvoudiger maken om met het probleem aan de slag te gaan. Richard Geudeke schrijft over de dilemma’s van een hulpverlener.
In het pleegportret leest u over Bert (60) en Wilma (57) die al in hun verkeringstijd droomden over de zorg voor kinderen. Hun situatie lijkt op die van gezinshuisouders, maar ze krijgen geen salaris. Sinds begin 2011 leven ze van een bijstandsuitkering. “Improviseren, recyclen en kopen bij de kringloop is al vanaf het begin onze levensstijl.”


Tags: ,