De Kleine Gids Pleegzorg

Dr. Petra Bastiaensen en Mr. Mariska Kramer,
ISBN 978901309625, € 20,00
In Mobiel 1 2012 kondigden we dit boek al aan met een artikel en het is in april uitgekomen. Het begint met de geschiedenis van pleegzorg vanuit pedagogisch en juridisch perspectief. Leerzame hoofdstukken waardoor je beseft dat pleegzorg pas in de tweede helft van de vorige eeuw geleidelijk geprofessionaliseerd is. In de volgende hoofdstukken worden allerlei aspecten van pleegzorg uitgelegd in een pedagogische en een juridische context, geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk. Die voorbeelden maken dat je steeds benieuwd bent naar het volgende stuk. In het boek wordt ook ingegaan op de wetsvoorstellen Herziening kinderbeschermingsmaatregelen en Verbetering positie pleegouders die naar verwachting respectievelijk per 1 januari 2013 en per 1 juli 2012 zullen ingaan. Het is een zeer prettig leesbaar boek en dat is een grote verdienste, want het behandelt een moeilijke materie. Iedereen die op welke manier dan ook met pleegzorg te maken heeft, zou dit boek in zijn bezit moeten hebben!


Tags: ,