Kleine stemmen, grote verhalen!?

Hans Grietens, ISBN 9789044128321, € 9,90  
‘Kleine stemmen, grote verhalen!?’ is de titel van de oratie van Hans Grietens ter gelegenheid van zijn benoeming tot hoogleraar orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Grietens vindt dat in wetenschappelijk onderzoek de stem van pleegkinderen een grotere rol moet spelen. Er wordt relatief weinig onderzoek gedaan naar pleegzorg en het onderzoek dat gedaan wordt, is vooral dossieronderzoek of onderzoek bij makkelijk toegankelijke hulpverleners.  Pleegkinderen hebben hun eigen, unieke verhaal te vertellen, stelt Grietens in dit boek. Daar kan het wetenschappelijk onderzoek nog veel van leren. Het boek is uitgegeven door Garant, Antwerpen-Apeldoorn.