Carrière

Toen mijn nichtje en neefje tien jaar geleden bij ons kwamen wonen, was ik met een studie bezig. Met die studie ben ik gestopt. In één keer was mijn levensmissie veranderd van een carrière in Sociaal Peda¬gogische Hulpverlening naar een carrière als pleegmoeder. In tien jaar tijd maakte ik flink carrière. Net als u werd ik snel wegwijs in de wereld van jeugdzorg, voogden, pleegzorgbegeleiders en bezoekregelingen. Ook kreeg ik te maken met ingewikkelde gevoelens als loyaliteit. Ik ben een beetje ervaringsdeskundige geworden, zoals dat tegenwoordig heet in Sociaal Pedagogische Hulpverlening.

Toch bleef het kriebelen. Toen alles thuis een paar jaar geleden in rustiger vaarwater kwam, hervatte ik mijn studie. Nu ben ik aan het afstuderen met als onderwerp: familiebeleid in de ouderenpsychiatrie. Niet voor niets natuurlijk, dat familiebeleid. Ik zie dagelijks in de ouderenzorg hoe waardevol familie is. Nog veel meer heeft het onderwerp te maken met mijn persoonlijke ervaringen. Als netwerkpleegkind en als netwerkpleegouder weet ik hoe belangrijk en bepalend familie is. Familiebanden zijn vreselijk ingewikkeld, maar je hoort nu eenmaal bij elkaar. Je bent en blijft met elkaar verbonden, in goede en in slechte tijden.

Onze allereerste pleegzorgbegeleider begreep dat heel goed. Zij citeerde eens de psychiater Nagy: ‘Je kunt een kind wel uit zijn familie halen, maar je haalt de familie nooit uit een kind’. Onze pleegzorgbegeleider wist daar ook naar te handelen en dacht buiten de gebaande paden. Ze begreep dat de band tussen mijn zus en mij niet alleen belangrijk is voor onszelf, maar juist ook voor het welzijn van de kinderen.

In netwerkpleegzorg moet de begeleiding niet alleen insteken op de ontwikkeling van het kind, maar moet zeker ook investeren in familierelaties. Dat geldt voor zowel de voogd van jeugdzorg als voor de pleegzorgbegeleider. Die investering verdient zichzelf terug. Als de familierelatie goed zit, volgt veelal de ontwikkeling van het kind.

Mijn studie heeft me veel geleerd. Het allerbelangrijkste heb ik misschien wel geleerd van mijn carrière als pleegmoeder. Ik vraag me niet af of een familie al die ingewikkelde situaties wel aan kan. Ik vraag me af wat een familie nodig heeft om de ingewikkelde situaties aan te kunnen.

 


Tags: ,