Nog wat leuks op internet meegemaakt vandaag?

In november organiseerde Juvent, pleegzorgvoorziening in Middelburg, een thema-avond over het gebruik van internet door kinderen: Mijn kind online. Deskundige op dit gebied Justine Pardoen gaf op deze avond zoveel goede tips dat Mobiel u die graag wil doorgeven.

Zelfs baby’s zijn al geïnteresseerd in de I-pad. Ze vegen er overheen met hun handje en tikken erop. Het heeft een enorme aantrekkingskracht en vanaf dat moment wordt die aantrekkingskracht groter, zoals dat voor meer dingen geldt in de omgeving van het kind. We moeten kinderen niet alleen beeldschermen geven, maar ook niet alleen boeken en ook niet alleen speelgoed. Kinderen willen afwisseling. De mediaopvoeding moet dan ook gericht zijn op ‘Wat past het beste bij het kind?’ Tot de leeftijd van negen jaar zie je het internetgebruik langzaam toenemen, boven de negen jaar gaan kinderen internet leuker vinden dan tv en van pubers kun je gerust zeggen dat ze in slaap of online zijn. De kinderen stellen trouwens hun slaap uit door bezig te zijn met het felle beeldschermpje.

Meekijken
Als ouder kun je het beste af en toe meekijken en aan je kind laten merken dat je dingen weet die ze zien en doen op het internet. Het kind gaat dan door de ogen van zijn vader of moeder kijken en past zelfreflectie toe. Neem het onderwerp internet mee in je dagelijkse gesprekken en bedenk dat het kind voortdurend contact wil met leeftijdgenoten. In dat contact gaat het vaak nergens over, maar laten we als opvoeders eerlijk zijn: onze gesprekken onder de lantaarnpaal vroeger gingen ook nergens over.

Leren omgaan met internet is ook leren omgaan met alle informatiestromen. Hoe kun je jouw kind opvoeden in die dingen? Hij weet er vaak veel meer van dan jij! Nodig hem uit om zelf te vertellen en zeg niet meteen dat het toch allemaal niets is. Je eigen weerstand komt door onkunde. Je hoeft het niet allemaal zelf te kunnen en te weten. Probeer zijn vertrouwenspersoon te worden. Laat zien dat internetgedrag gevolgen heeft, praat daar met hem over.

De taak van opvoeders is het begeleiden van het gedrag van het kind: praat samen over alles, spreek regels af en laat zien wat je met internet allemaal kunt. Op deze manier breng je het kind op een hoger level. Het kind straffen helpt in ieder geval niet. Het is bekend dat pubers eerst doen en dan pas denken en een grote behoefte aan spanning hebben. Dat brengt risico’s met zich mee op internetgebied en daarom is het verstandig om de poortwachtersfunctie van de ouders te delegeren aan de computer door beveiliging te installeren. In een wereld waarin kinderen maximaal ongezien kunnen doen wat ze zelf willen, raken ze de weg kwijt en daarom zijn goede afspraken heel belangrijk. Vertel het kind wat anderen is overkomen en spreek af dat ze nooit hun persoonlijke ge¬gevens doorgeven door bijvoorbeeld formulieren in te vullen. Laat het kind vertellen waarom het die sites uitkiest en kijk er samen naar. Kijk samen naar leuke filmpjes op Youtube.

Pleegkinderen
Voor pleegkinderen komt er nog een extra aspect om de hoek kijken: hoe heeft het kind contact met zijn ouders? Er zijn veel mogelijkheden: telefoon, hyves, skype en msn met of zonder webcam. Het is een voortdurend zoeken naar hoe je dat het beste kunt aanpakken. In ieder geval is het heel belangrijk dat je erover in contact bent met elkaar.

Het kind bouwt online een reputatie op en het is van belang dat het beseft dat het een reputatie creëert voor de rest van zijn leven: Wie ben ik en wie wil ik zijn? Leer het te reflecteren: hoe kijken anderen naar mijn pagina? Ze fotograferen zichzelf voortdurend; leer hen zich af te vragen: voor wie zet ik mijn foto’s op mijn pagina? Vraag of je de foto’s mag zien, zodat je het kind leert kijken door jouw ogen. Als hij niet wil dat je meekijkt, onderhandel dan: “Ik mag het niet zien, maar de rest van de wereld wel.” Het gaat er alsmaar om dat het kind leert de goede beslissingen te nemen en dat moeten we als ouders voortdurend herhalen. Het kind vertoont veel kopieergedrag, het doet vrienden na en wil van vrienden horen wat ze van hem vinden. Gaandeweg moet het leren zelf keuzes te maken. Er zijn kinderen die kwetsbaarder zijn dan anderen en het moeilijker vinden om de goede keuzes te maken. Dit zijn kinderen die sneller een grens overgaan.

Kwetsbare kinderen zijn:
– kinderen met autisme spectrum¬stoornissen, adhd, een laag IQ
– vroegrijpe en nieuwsgierige kinderen
– kinderen met een zucht naar riskant gedrag
– kinderen met een gemis aan verbondenheid
– eenzame en depressieve kinderen
– kinderen die een slechte relatie met hun ouders hebben
– (seksueel) misbruikte kinderen
– kinderen in verwarring over hun (seksuele) identiteit
– kinderen met verslaving in de familie
Helaas passen veel pleegkinderen ergens in dit rijtje.

Offlinedag
Het is belangrijk dat we allemaal mee blijven ontwikkelen en in gesprek blijven met onze kinderen. Als je ’s avonds aan tafel elkaar de belevenissen van die dag vertelt, zou je terloops tussendoor kunnen vragen: “Heb je vandaag nog iets leuks op internet meegemaakt?” Het gebruik van internet kan verslavend zijn. De term infobesitas zegt genoeg. Doe daarom je gezin af en toe een voorstel: “Zullen we eens een zondag offlinedag maken?”

Voor meer informatie moet u beslist zelf op het internet gaan lezen: http://www.mijnkindonline.nlgeeft heel veel informatie en verwijzingen die u verder op weg kunnen helpen.

Justine Pardoen is hoofdredacteur van Ouders online (www.ouders.nl), een onafhankelijk, journalistiek platform. Dé plek voor ouders en andere opvoeders die behoefte hebben aan informatie of advies met betrekking tot ouderschap, opvoeding of gezondheid van kinderen.

 


Tags: ,