Linda

Het gaat niet goed met Linda. Haar moeder kijkt eigenlijk niet meer naar haar om. Zo moest Linda van haar vriendinnen horen wanneer het schooljaar begon. Ook andere zaken die ouders geacht worden te regelen, gebeuren niet. Daar kan haar pleegmoeder, waar ze als crisisplaatsing terecht is gekomen, niets aan veranderen. Dus wordt er een ondertoezichtstelling aangevraagd. De rechter is het ermee eens: Dit kan zo niet.

Bij Bureau Jeugdzorg verandert er dan iets. Degene die nu de begeleiding doet, zal stoppen en een toeziend voogd neemt deze taak over. We wachten op die overdracht. Intussen kijk ik eens hoe lang de wachtlijst voor het kamertrainingsproject is, want de plek bij haar pleegmoeder staat al een tijd onder spanning. Linda trekt zich weinig aan van de regels, ze wil ‘op kamers’. Maar helemaal zelfstandig op kamers wordt een ramp (en dat ziet ze gelukkig zelf in). Het lukt mij iedere keer nog om haar pleegmoeder zo ver te krijgen dat ze het vol blijft houden met deze dwarse puber. Samen hebben we de afspraak dat ze het probeert vol te houden tot Linda naar een kamertrainingsproject gaat. Maar Linda blijkt niet bekend te zijn bij het kamertrainings¬project. Nooit aangemeld. Ze kan worden aangemeld, maar komt dan onderaan de wachtlijst. Ik bel Bureau Jeugdzorg maar weer, want die moet daar de papieren voor regelen. Haar toeziend voogd is echter nog niet bekend. Er is een tekort aan werkers, dus ook daar staat ze op een wachtlijst. Er is wel een waarnemer voor noodgevallen. Intussen staat Linda’s pleegmoeder op mijn antwoordapparaat. Op Linda’s kamer heeft ze een zwangerschapstest gevonden. Ik denk dat ik mij straks opsluit op het toilet en dan even heel, heel hard ga gillen…


Tags: ,