Ieder kind een eigen plekje

In een rijtjeshuis, ergens in Noord-Holland, woonde eind jaren ‘80 een gezin met vijf pleegkinderen en drie eigen kinderen. Ze hadden dagelijks te kampen met ruimtegebrek. Een grotere woning kwam in het vizier, toen de buren hun huis te koop zetten. Wat zou het geweldig zijn om dit huis te kopen en bij hun eigen woning te betrekken. Maar wie ging dat betalen?

Pleegouders en enkele kennissen riepen een stichting in het leven en gingen aan de slag met fondsenwerving. Zo werd het SOP (Stichting ter Ondersteuning van Pleegzorgers) geboren. Mobiel sprak met twee bestuursleden en met twee pleeggezinnen die met steun van het SOP hun huis verbouwden.

Plaatsing van een dakkapel, aanbouw van een extra slaapkamer, vervanging van een wasmachine of cv-ketel. Het SOP helpt pleeggezinnen in de kop van Noord-Holland met minimaal drie en maximaal vijf pleegkinderen met kosten die buiten allerlei potjes vallen. “Meestal gaat het om een verbouwing aan het huis, zodat ieder pleegkind een eigen plekje krijgt”, vertelt bestuurslid Jan Koning. “We schrijven onze inmiddels vaste lijst met fondsen aan om de verbouwing te financieren. Ook begeleiden en controleren we de verbouwing van a tot z.
We gaan op die manier te werk, omdat we ons verantwoordelijk voelen voor het geheel en zeker naar de fondsen toe. We willen dat hun geld goed besteed wordt. Dat is ook de reden dat we niet zomaar elk pleeggezin helpen. We willen zeker weten dat het gezin goed functioneert en dat de verbouwing haalbaar is, zowel bouwtechnisch als financieel.”

Medebestuurder Hanneke Frèrejean-Schlüter legt uit dat de pleegouders met het SOP een contract aangaan. “We verwachten dat de pleegouders onze controle toelaten en dat ze nog een aantal jaren een groot pleeggezin blijven. Stoppen zij als pleeggezin, dan plegen ze contractbreuk en moeten ze naar verhouding een deel van de bouwkosten terugbetalen. Het pleeggezin heeft als voordeel dat het huis na de verbouwing meer waard is.”

Vertrouwen
De meeste gezinnen vinden hun weg naar het SOP via de pleegzorgvoorzieningen. De Koning: “We hebben eerst een gesprek met het gezin. Tijdens dat gesprek leggen we onze werkwijze uit en bespreken we hun behoefte en de mogelijkheden. Ook bekijken we wat ze zelf financieel kunnen bijdragen en wat ze zelf kunnen doen tijdens de verbouwing. Graag ontvangen wij een brief waarin de begeleidende pleegzorgvoorziening haar vertrouwen uitspreekt over het betreffende gezin als groot pleeggezin voor de komende jaren.

Als we besluiten om met elkaar in zee te gaan, beginnen we met het maken van de bouwtekening. De vergunningen worden aangevraagd, de aannemer wordt gezocht en we gaan fondsen werven. Wij begeleiden dit hele traject. De bouw kan pas daadwerkelijk starten als de papierwinkel rond is en er genoeg financiële middelen zijn. Dit kan wel twee jaar duren. Als de bouw eenmaal gestart is, gaat het proces snel. Na de verbouwing heeft het gezin meer woonruimte en dit komt zeker de kinderen ten goede.”

Grotere bovenverdieping
Daar kan de familie Kikkert over meepraten. Nop en Toos Kikkert hebben mede dankzij het SOP een grotere bovenverdieping. Het echtpaar heeft geen eigen kinderen. Ze hadden het gevoel dat pleegzorg hun leven kon verrijken. De pleegzorgvoorziening vroeg of ze voor twee zusjes wilden zorgen. Zo kwamen Esmee en Nikki in hun leven. Niet veel later kwam ook broertje Erwin bij hen wonen. Toen de meisjes in het gezin kwamen, was de verbouwing van de woonkamer bijna afgerond. Het huis was niet zo groot, maar gelukkig was de woonkamer nu een stuk ruimer. Boven hadden ze twee kleine slaapkamers voor drie kinderen. De zusjes sliepen bij elkaar. Hun kamer was al vol met enkel een stapelbed. Nop en Toos Kikkert hadden hun spaargeld in de verbouwing van de woonkamer gestoken. Ze hadden niet gedacht dat hun gezin in korte tijd zo zou uitbreiden. Via, via hoorden ze van het SOP. Hun pleegzorgwerker zocht contact met de stichting.

Contract
Na enkele gesprekken gingen ze met elkaar in zee. “We wilden de kleine slaapkamer op de begane grond vergroten”, vertelt Nop Kikkert. “Met een extra verdieping erop konden we boven ook een extra slaapkamer realiseren. Bouwtechnisch was dat moeilijk en het werd veel te duur. Het SOP gaf daar geen toestemming voor. Nu is er op de uitbouw van de woonkamer een verdieping geplaatst. Zo hebben we boven drie goede slaapkamers gecreëerd voor Esmee, Nikki en Erwin. De kinderen mochten deze ruimtes zelf een eigen sfeer geven.” Voor het contract met het SOP is de familie Kikkert uitgegaan van het moment waarop de oudste 18 jaar is. Daar tegenover staan de bouwkosten. Zo hebben ze uitgerekend hoe lang hun contract met het SOP duurt en wat ze eventueel per jaar moeten terugbetalen. De controle van het SOP hebben ze nooit als vervelend ervaren. Toos Kikkert: “We zijn juist blij met de mogelijkheden die we hebben gekregen. Nog elke dag genieten we van de extra ruimte in ons huis.”

Dakkapel
Kas en Lea Vermeer hebben weer een ander verhaal. Al jaren zijn zij crisispleegouders. Het maakte niemand uit dat er weleens een extra bed op iemands slaapkamer bij werd gezet. Enkele crisispleegkinderen werden blijvertjes. “Op dat moment werd het belangrijk dat de kinderen een eigen slaapkamer kregen”, zegt Lea Vermeer.
“Onze pleegzorgwerker sprak met ons over het SOP. Zo zijn we met deze stichting in contact gekomen. Ook wij hebben lang moeten wachten voordat onze dakkapel gerealiseerd kon worden. In eerste instantie wilden we op een andere manier een slaapkamer realiseren aan ons huis. De gemeente deed moeilijk en we kregen geen bouwvergunning. Het SOP deed het voorstel om een extra slaapkamer te realiseren door middel van een grote dakkapel en wat schuiven met muren aan de binnenkant.” Ondertussen begon het SOP met fondsenwerving. “Mijn broer is zelfstandig aannemer en hij plaatst regelmatig dakkapellen. Het SOP vond het goed om met hem in zee te gaan, maar hij moest zijn werkwijze wel aanpassen aan de wensen van het SOP. Anders kreeg hij de opdracht niet. Nu is de dakkapel klaar en onze pleegkinderen hebben een heerlijk ruime slaapkamer.
We zijn tevreden over de samenwerking met het SOP. Het contract vinden we geen bezwaar. De tijdsduur van het contract is reëel en goed te overzien.”

Wilt u meer weten over het SOP?
Secretariaat: Buizerdweg 50, 1826 GH Alkmaar, telefoon 072-5619916 ( ’s avonds).

Mobiel inventariseert vergelijkbare initiatieven in Nederland. Kent u andere organisaties die pleegouders financiële of materiële ondersteuning geven? Stuur dan een e-mail naar redactie@bijonspleegzorg.nl.

 


Tags: ,