Hulp aan zeer jonge ouders

Van methode tot bejegening
Martine F. Delfos
ISBN 978 90 8850 024 4, € 14,90

Zeer jonge ouders: een moeilijk bereikbare groep met weinig motivatie. Dat lijkt het beeld in de hulpverlening. Delfos bestrijdt die geringe motivatie. Het vermijdend gedrag in de hulpverlening ontstaat door niet op de doelgroep afgestemde hulpverlening. Jongeren of adolescenten die een kind verwachten vormen een kwetsbare doelgroep. Ze worden, meestal onverwacht, geconfronteerd met een volwassen draaglast, in een periode waarin hun lichaam en hersenen zich in een andere ontwikkelingsfase bevinden. Het boek gaat over wat zij nodig hebben en hoe de hulpverlening het beste vorm kan krijgen, met aandacht voor nieuwe vormen van hulpverlening. Het kan ook gelezen worden als een boek over bejegening in de hulpverlening in het algemeen. Een goede bejegening is, volgens Delfos, het fundament voor een succesvolle hulpverlening. De toegankelijke beschrijving van de bouwstenen voor een goede hulpverlening voor iedere doelgroep is de extra waarde van dit boek.


Tags: ,