BRIDGE onderzoek

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht doet onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen van ouders met een psychotische of bipolaire stoornis. Deze kinderen hebben een verhoogd risico om een psychiatrische stoornis te ontwikkelen. Onbekend is welke factoren hierin een rol spelen. De invloed van biologische, psychologische en sociale factoren wordt onderzocht. Het BRain Imaging, Development & GEnetics (BRIDGE) onderzoek is bedoeld voor kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar. Zij worden één keer per drie jaar uitgenodigd voor verschillende bezoeken aan het UMC Utrecht. Het onderzoek bestaat uit interviews, vragenlijsten, hersenscans en bloedafname. Ook wordt uitgebreide psychiatrische diagnostiek verricht, waardoor het mogelijk is om eventuele vroege symptomen tijdig te signaleren. Wilt u meer weten of deelnemen aan het onderzoek? Neem contact op met Jos van Driesum, verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg. j.vandriesum@umcutrecht.nl, tel: 088-7558180. www.bridge-onderzoek.nl


Tags: ,