Symposium Pleegzorg 2012

PLEEGZORGPALET
De bron van veelzijdigheid       

Pleegzorg groeit, boeit en professionaliseert. Maatschappelijke veranderingen en politieke wensen vormen hiervoor de basis. Het symposium biedt een kleurrijk overzicht van de actuele stand van zaken. Wat zijn de nieuwe wetenschappelijke inzichten? Welke methodieken werken? Wat kunnen we leren van de resultaten van regionale projecten?

Wanneer en waar?
Dinsdag 12 juni 2012, De Reehorst in Ede 

Voor wie?
Het symposium richt zich op alle betrokkenen in de pleegzorg (pleegzorgwerkers, pleegouders en management), collega’s uit Jeugd & Opvoedhulp en Bureaus Jeugdzorg, beleidsmakers, opleiders, beleidsmakers en overheden.

Programmering
De gevarieerde programmering biedt uiteenlopende doelgroepen de mogelijkheid om een interessante programmalijn te kiezen. Het programma bestaat uit een dertigtal workshops, presentaties en (mini)lezingen in drie rondes. Ieder onderdeel wordt nader uitgelicht op de symposiumwebsite. Op de site wordt een aantal interessante programmaonderdelen uitgelicht voor twee specifieke doelgroepen: pleegouders en kaderfuncties

Organisatie
Het landelijke pleegzorgsymposium vindt eens per twee jaar plaats en dit is de vijfde editie. Het symposium wordt georganiseerd door Jeugdzorg Nederland, de branchevereniging voor de Jeugdzorg.

Inschrijving & kosten
Inschrijving kan alleen via de symposiumwebsite. Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. Is een programmaonderdeel volgeboekt, wordt dit gemeld. Meld u snel aan dan heeft u maximale keuzemogelijkheid. De inschrijving sluit op 8 mei a.s.
De kosten voor deelname zijn € 115,-. Voor pleegouders geldt een korting van 50%.

http://symposium.pleegzorg.nl/symposium2012