Ontwikkelmeter

Voor pleegouders is het niet altijd gemakkelijk om te beoordelen of hun pleegkind gedrag laat zien dat ‘gewoon’ bij zijn leeftijd hoort of dat er sprake is van bijzonder gedrag. Sinds kort is er een handig hulpmiddel voor (pleeg)ouders en professionals: de Ontwikkelmeter Pleegzorg. Pleegzorg Advies Nederland heeft deze kleurrijke waaier ontwikkeld, speciaal voor opvoeders en hulpverleners die op zoek zijn naar handzame informatie over de ontwikkeling van een (pleeg)kind tot 23 jaar. U kunt de Ontwikkelmeter Pleegzorg bestellen via www.pleegzorgadvies.nl/ontwikkelmeter.


Tags: ,