Meldcode kindermishandeling

Beroepskrachten in de zorg, het onderwijs, de kinderopvang en bij justitie moeten verplicht gaan werken met een meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is een vijfstappenplan waarin staat wat de beroepskracht het beste kan doen bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode leidt de beroepskracht door het proces vanaf het eerste vermoeden tot aan de beslissing over het doen van een melding. Het plan is om de meldcode op 1 januari in te laten gaan. Veel instellingen leren hun medewerkers al met de meldcode te werken en sommige organisaties hebben de code al ingevoerd.
Bron: Ministerie van VWS


Tags: ,