Landelijk Pleegzorg Panel

Het Landelijk Pleegzorg Panel is een internetpanel, bestaande uit (ervarings)deskundigen uit pleegzorg. Onderzoek wijst uit dat verbeteren van beeldvorming een positieve invloed heeft op de communicatie tussen de betrokken partijen en individuen. Daar zet het panel, sinds dit jaar een onafhankelijke stichting, zich al enige jaren voor in. Door het invullen van vragenlijsten dragen panelleden hun steentje bij aan het verbeteren van pleegzorg in Nederland. Het panel inventariseert op dit moment tips en tools om de eerste periode na een uithuisplaatsing zo goed mogelijk vorm te geven.
www.pleegzorgpanel.nl.


Tags: ,