Kinderombudsman start kinderrechtencampagne

De Kinderombudsman is gestart met een campagne om de rechten van kinderen in Nederland onder de aandacht te brengen. De campagne is gericht op jongeren. In de campagne staan de verhalen van Sander, Dave, Maria en Anna centraal. Zij spelen de hoofdrol in filmpjes op de site van de Kinderombudsman en op YouTube. De kinderen hebben te maken met schendingen van hun kinderrechten. Sander wil graag bij zijn vader wonen, maar zijn stem wordt niet gehoord. Dave is homo en wordt met zijn geaardheid gepest. Maria woont al acht jaar in Nederland en zit nog steeds in de asielprocedure. Anna gaat niet naar school, omdat ze lastig is en gepest wordt met haar diabetes.
www.dekinderombudsman.nl


Tags: ,