Je sneller veilig voelen

Pleegkinderen hebben in hun korte leven vaak al veel meegemaakt. Ze kunnen op jonge leeftijd in pleegzorg terechtkomen, omdat hun thuissituatie is vastgelopen. Soms maken ze meerdere plaatsingen mee, waarbij ze zich steeds opnieuw moeten aanpassen. Deze gebeurtenissen brengen onveiligheid met zich mee. Wetenschappelijk onderzoek moet antwoord geven op de vraag of Pleegkind-Pleegouder Interventie (PPI) werkt voor pleegkinderen tot 4 jaar. Op dit moment doen elf Nederlandse pleegzorginstellingen aan het onderzoek mee. Bijna 80 kinderen hebben de interventie ondervonden. De voorlopige resultaten wijzen in de richting van een positief effect voor pleegouder, pleegkind en pleegzorgwerker. De groep is nog te klein om resultaten betrouwbaar vast te stellen. Er is nog ruimte voor pleegzorginstellingen om deel te nemen aan de interventie. Bent u geïnteresseerd? Neem contact op met Hans van Andel, h.vanandel@dimence.nl.


Tags: ,