Afschaffing bijzondere kosten

Pleegmoeder Tineke Couwenberg diende een klacht in bij de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, over de afschaffing van de post ‘bijzondere kosten’ voor jeugdbeschermingspupillen van Bureau Jeugdzorg. Mariska Kramer schreef ook over dit onderwerp in Mobiel 6, 2011. De Nationale ombudsman neemt de klacht van Couwenberg niet in behandeling, omdat hij ziet dat er met de nieuwe regelgeving verbeteringen worden doorgevoerd in de vergoeding voor pleegzorg en in de positie van pleegouders. Wel schreef hij in een brief aan de pleegmoeder dat bij de inwerkingtreding van een nieuwe wet onwenselijke situaties kunnen ontstaan die bij het maken van de wet niet door de makers zijn voorzien. “Aan de hand van signalen die wij ontvangen zullen we actie ondernemen als de wet tot problemen leidt die niet passen bij een behoorlijk overheidsoptreden. Ik wil u daarom ook vragen – en met u alle andere pleegouders – om mij op de hoogte te houden wanneer zich onwenselijke situaties voordoen”, aldus Brenninkmeijer in zijn brief. Wilt u reageren? redactie@bijonspleegzorg.nl


Tags: ,