Ton en Toya

Een reis door de jeugdhulpverlening. Margreet Louwers. ISBN: 978 90 8560 591 1, € 24,90. De schrijfster die in Rotterdam als af­delingssecretaresse bij een jeugd­beschermingsinstelling werkt, draagt het boekje op aan een gezinsvoogdes die in 2005 overleed. Deze gezinsvoogdes inspireerde Louwers door de wijze waarop ze in het werk stond. Het is een lezenswaardig boek met veel informatie over alles wat in jeugdzorg voor kan komen, bijvoorbeeld problemen thuis, ziekte, uithuisplaatsing, echtscheiding, overlijden of pleegzorgplaatsing. Het is ook een praktisch voorleesboek. Je kunt zelf kiezen welke stukken je voorleest, afhankelijk van de situatie van het kind. Na elk hoofdstuk vind je wat open vragen waarmee je het gesprek met een kind op gang kunt brengen. Het boek biedt herkenning en gaat moeilijke zaken niet uit de weg. Een aanwinst.


Tags: ,