Thema: Seksualiteit

Seks is vaak negatief in het nieuws. Onlangs kopten de kranten nog dat zeventig procent van de vrouwen met een verstandelijke beperking te maken heeft gehad met seksueel geweld. De commissie Samson rapporteert regelmatig over haar onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen. Geweld, misbruik en schaamte maken seks tot een beladen onderwerp.

Seksualiteit hoort ook bij het leven. Iedereen doet het en iedereen is ermee bezig, dus ook pleegkinderen. Praten over seks hoort bij de opvoeding, maar vaak is het lastig om erover te praten, zeker als je andermans kinderen opvoedt.

In dit nummer staan we stil bij het praten over seks en het omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Seksuoloog Arno Derikx vertelt waar pleeggezinnen tegenaan kunnen lopen en hij geeft bruikbare adviezen. Verder een artikel over het vlaggensysteem. Dit systeem geeft handvatten om grensoverschrijdend gedrag in te schatten en het gesprek erover aan te gaan. De organisatie Movisie verzorgt in Nederland trainingen, ook voor (pleeg)ouders, om met dit systeem te werken. En ten slotte: op internet is veel informatie te vinden die u kan helpen om over seksualiteit te praten. We hebben een aantal goede websites voor u op een rij gezet.

Seksualiteit is een breed thema en als redactie hebben we een keuze moeten maken uit de vele onderwerpen die ermee te maken hebben. Zijn er onderwerpen waar u graag meer over wilt lezen? Laat het ons weten! Dan kunnen we er in een ander nummer nog eens bij stilstaan.

Lees hier alle artikelen uit het thema ‘Seksualiteit’.


Tags: , ,