Op pad

De redactieleden van Mobiel doorkruisen heel Nederland. Maud Verhoofstad en Tim de Jong namen in Utrecht deel aan een congres over Eigen Kracht. Steeds vaker krijgen ouders en kinderen zelf de regie om met familie en vrienden problemen op te lossen.
Maya Lievegoed bezocht in Lunteren de studiedag ‘Ze zeggen dat we het niet kunnen’ over ouderwens en ouderschap van mensen met een lichte verstandelijke beperking. Maya hoort zelf bij de ‘ze’ van ‘ze zeggen’. Haar ouders horen bij de ‘we’ van ‘we kunnen het niet’.
Peter Stallenberg sprak met de Limburgse seksuoloog Arno Derikx over seks en Willemien Kronenberg verdiepte zich in Amsterdam in het Vlaggensysteem, een methodiek om opvoedkundig met seksualiteit om te gaan.
Judith Zijtregtop bezocht in Rotterdam de schrijfsters van een nieuw boek over pleegzorg en Flip Woltering reisde naar jeugddorp De Glind om stil te staan bij ‘de kracht van het gewone’. In Friesland ging Richard Geudeke op de koffie bij een geestelijk verzorger.
Ook columnist T.D. ging op pad. Samen met zijn pleegdochter Janna ‘liep’ hij ‘Sint Maarten’. In zijn laatste column schrijft hij over de uniekheid van ieder mens: “We zijn allemaal anders, daarin zijn we gelijk.”

We wensen u een liefdevolle kerst en hopen u ook in 2012 weer tegen te komen!

 


Tags: ,