Mobiel 1 is uit!

Stichting Kinderpostzegels Nederland wil met een driejarig programma een impuls geven aan pleegzorg. Wat gebeurt er eigenlijk met de opbrengst van de kinderpostzegelactie? In Mobiel 1 leest u hier meer over. 

Het thema van dit nummer is ‘Terugkijken op pleegzorg’. Mobiel stapt terug in de tijd met pleegkinderen, pleegouders en pleegzorgwerkers. Een levensboek kan helpen om de geschiedenis van een pleegkind zo goed mogelijk in beeld te brengen. Ook sprak Mobiel met professor Douwe Draaisma over de werking van het menselijk geheugen. 

Tien jaar geleden verscheen het eerste pleegportret in Mobiel. We waren benieuwd hoe het nu met het gezin van Ciska en Bart gaat en bezochten hen opnieuw. Hun volwassen pleegdochters komen alle drie nog thuis. Ciska en Bart vinden het onmenselijk dat pleegzorg stopt bij 18 jaar. “Het kind heeft dan echt nog een gezin nodig of in ieder geval een plek waar het altijd op terug kan vallen.”

Verder in dit nummer aandacht voor internetgebruik door kinderen en een nieuw boek over de verbinding tussen de juridische en pedagogische uitgangspunten voor pleegzorg. Mobiel interviewde de schrijfsters van De Kleine Gids Pleegzorg: Petra Bastiaensen en Mariska Kramer.