Thema: Naar de rechtbank

“….. Hierbij roep ik u op om op (datum) te (tijdstip) te verschijnen ter terechtzitting van de Kinderrechter te (plaats en adres), teneinde te worden gehoord.”

De brief waarin je wordt opgeroepen om te verschijnen voor een zitting van de rechtbank is formeel, zakelijk en soms zelfs erg ingewikkeld geformuleerd. Dit zijn ook typerende kenmerken voor de zitting zelf. Of je als pleegouder wel of niet besluit om naar de zitting te gaan, is afhankelijk van de situatie. Pleegouders zullen steeds vaker worden uitgenodigd om als belanghebbende ook een woordje te doen. Het lijkt tijdens een zitting soms of je in een toneelspel met verschillende acteurs bent beland, met een hoofdrol voor de rechter in toga. Ieder heeft zijn eigen plek en rol en ieder krijgt het woord. Toch is een zitting bij de rechtbank absoluut geen toneelstuk voor de betrokken ouders, pleegouders en kinderen of jongeren. Het is de bittere waarheid. Het gaat om het welzijn en de toekomst van dat kind of die jongere. Daar komen heftige emoties bij kijken: verdriet en onbegrip, maar ook blijdschap en opluchting.

Lees hier alle artikelen uit het thema ‘Naar de rechtbank’.


Tags: , ,