Pleegkind dupe van bezuiniging

Ruim honderd gehandicapte pleegkinderen dreigen door bezuinigingen op het persoonsgebonden budget (pgb) uithuis te worden geplaatst. Als de bezuinigingen doorgaan, kunnen de pleegouders niet langer ondersteund worden in de zorg voor hun pleegkinderen. Deze kinderen moeten dan naar een instelling. Dat vreest Martin den Hartog, directeur zorg en wonen van de William Schrikker Groep (WSG). Zo’n 130 pleegkinderen staan onder toezicht van de WSG, waarvan 10 procent in een instelling verblijft. 90 procent woont bij pleegouders en krijgt aanvullende zorg uit het pgb. Wanneer hierop wordt bezuinigd, verliezen deze kinderen voor de tweede keer hun ouders en moeten zij naar een veel duurdere instelling voor gehandicapten.

Bron: Brabants Dagblad


Tags: ,